Diplomatija


  • Jugoslovenska ideologija: istina o "jugoslavizmu": politička studija iz pera jedne kompetentne ličnosti, pisca "Dr Vlatko Maček i Jugoslavija" pročitajte ...
  • Tekst znamenitog srpskog pesnika Jovana Dučića o osnivačima "Politike" objavljen 6. januara 1924.godine  pročitajte ..
  • Jovan Dučić posalnik u "večitom gradu". Duče, ja sam Dučić pročitajte ..
  • Izložba: JOVAN DUČIĆ u diplomatiji  pročitajte 

No comments:

Post a Comment